بازی لاتزیو - گالاتاسارای

لیگ اروپا یک شانزدهم نهایی

لاتزیو

3 1

گالاتاسارای

21:30 1394/12/06
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی لاتزیو و گالاتاسارای

لیگ اروپا گروه E

گالاتاسارای

0
0

لاتزیو

23:30
1400/09/18
لیگ اروپا گروه E

لاتزیو

0
1

گالاتاسارای

21:15
1400/06/25
لیگ اروپا یک شانزدهم نهایی

لاتزیو

1
1

گالاتاسارای

23:35
1394/11/29

ویدیوهای بازی لاتزیو و گالاتاسارای