بازی هانوفر - اشتوتگارت

بین المللی دوستانه باشگاهی

هانوفر

0 2

اشتوتگارت

19:30 1394/10/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی هانوفر و اشتوتگارت

آلمان بوندسلیگا

هانوفر

1
5

اشتوتگارت

18:00
1397/12/12
آلمان بوندسلیگا

اشتوتگارت

1
3

هانوفر

17:00
1397/07/14
آلمان بوندسلیگا

هانوفر

1
1

اشتوتگارت

18:00
1397/01/25
آلمان بوندسلیگا

اشتوتگارت

1
1

هانوفر

23:00
1396/09/03
آلمان بوندسلیگا

هانوفر

2
1

اشتوتگارت

18:00
1394/12/08