حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی زسکامسکو - دینامو مسکو

بین المللی دوستانه باشگاهی

زسکامسکو

2 1

دینامو مسکو

18:30 1394/11/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی زسکامسکو و دینامو مسکو

روسیه لیگ برتر

دینامو مسکو

1
0

زسکامسکو

17:00
1398/08/05