حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی جنوا - آتالانتا

ایتالیا سری آ (هفته 38)

جنوا

1 2

آتالانتا

20:30 1395/02/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی جنوا و آتالانتا

ایتالیا سری آ

آتالانتا

2
1

جنوا

15:00
1398/06/24
ایتالیا سری آ

جنوا

1
2

آتالانتا

17:30
1398/02/21
ایتالیا سری آ

آتالانتا

1
3

جنوا

17:30
1397/10/01
ایتالیا سری آ

جنوا

1
3

آتالانتا

17:30
1397/02/09
ایتالیا سری آ

آتالانتا

2
1

جنوا

21:30
1396/09/21