بازی پرستون - استوک‌سیتی

بین المللی دوستانه باشگاهی

پرستون

1 1

استوک‌سیتی

18:30 1395/05/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پرستون و استوک‌سیتی

چمپیونشیپ Championship

استوک‌سیتی

1
1

پرستون

22:15
1400/07/06
چمپیونشیپ Championship

پرستون

0
0

استوک‌سیتی

16:00
1400/01/28
چمپیونشیپ Championship

استوک‌سیتی

1
0

پرستون

17:30
1399/07/05
چمپیونشیپ Championship

پرستون

2
0

استوک‌سیتی

23:30
1398/11/23
چمپیونشیپ Championship

استوک‌سیتی

1
3

پرستون

23:15
1398/05/30