بازی فولاد یزد - خیبر خرم‌آباد

دسته یک لیگ آزادگان 96-95 (هفته 1)

فولاد یزد

1 1

خیبر خرم‌آباد

17:30 1395/05/17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی فولاد یزد و خیبر خرم‌آباد

دسته یک لیگ آزادگان 96-95

فولاد یزد

0
0

خیبر خرم‌آباد

14:00
1395/10/17
دسته یک لیگ آزادگان

فولاد یزد

1
1

خیبر خرم‌آباد

14:00
1394/11/25
دسته یک لیگ آزادگان

خیبر خرم‌آباد

1
1

فولاد یزد

15:30
1394/06/31