بازی پارس جنوبی جم - مس رفسنجان

دسته یک لیگ آزادگان 96-95 (هفته 1)

پارس جنوبی جم

1 0

مس رفسنجان

18:00 1395/05/17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پارس جنوبی جم و مس رفسنجان

دسته یک لیگ آزادگان 96-95

پارس جنوبی جم

0
0

مس رفسنجان

14:00
1395/10/17