بازی سپیدرود رشت - بادران تهران

دسته یک لیگ آزادگان 96-95 (هفته 1)

سپیدرود رشت

1 0

بادران تهران

18:00 1395/05/17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی سپیدرود رشت و بادران تهران

دسته یک لیگ آزادگان 99-98

سپیدرود رشت

0
1

بادران تهران

20:00
1399/05/18
دسته یک لیگ آزادگان 99-98

بادران تهران

3
1

سپیدرود رشت

14:00
1398/09/15
دسته یک لیگ آزادگان 96-95

سپیدرود رشت

0
1

بادران تهران

14:00
1395/10/17