بازی بایرلورکوزن - پورتو

بین المللی دوستانه باشگاهی

بایرلورکوزن

1 1

پورتو

20:30 1395/05/06
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی بایرلورکوزن و پورتو

لیگ اروپا یک شانزدهم

بایرلورکوزن

3
1

پورتو

21:25
1398/12/08
لیگ اروپا یک شانزدهم

پورتو

1
2

بایرلورکوزن

23:30
1398/12/01

ویدیوهای بازی بایرلورکوزن و پورتو