بازی ماینتس - سویا

بین المللی دوستانه باشگاهی

ماینتس

0 1

سویا

22:00 1395/05/07
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی ماینتس و سویا

بین المللی دوستانه باشگاهی

سویا

5
0

ماینتس

17:00
1398/05/05