بازی سلتیک - بارسلونا

بین المللی دوستانه باشگاهی

سلتیک

1 3

بارسلونا

21:30 1395/05/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی سلتیک و بارسلونا

لیگ قهرمانان اروپا گروه C

بارسلونا

2
0

سلتیک

23:15
1395/09/03
لیگ قهرمانان اروپا گروه C

سلتیک

0
7

بارسلونا

23:15
1395/06/23
لیگ قهرمانان اروپا گروه H

سلتیک

1
6

بارسلونا

23:15
1392/09/20
لیگ قهرمانان اروپا گروه H

بارسلونا

1
0

سلتیک

22:15
1392/07/09

اخبار بازی