بازی دورتموند - بیلبائو

بین المللی دوستانه باشگاهی

دورتموند

0 1

بیلبائو

21:15 1395/05/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی دورتموند و بیلبائو

بین المللی دوستانه باشگاهی

بیلبائو

2
0

دورتموند

18:30
1400/05/02

ویدیوهای بازی دورتموند و بیلبائو