بازی لگانس - ویارئال

بین المللی دوستانه باشگاهی

لگانس

3 2

ویارئال

23:00 1395/05/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی لگانس و ویارئال

اسپانیا لالیگا

لگانس

2
1

ویارئال

21:00
1398/12/18
اسپانیا لالیگا

ویارئال

3
0

لگانس

18:30
1398/06/23
اسپانیا لالیگا

لگانس

1
2

ویارئال

21:00
1398/02/01
اسپانیا لالیگا

ویارئال

1
0

لگانس

14:30
1397/06/25
اسپانیا لالیگا

لگانس

1
2

ویارئال

00:00
1397/01/29