بازی بولیوی - آرژانتین

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی (هفته 1)

بولیوی

2 0

آرژانتین

00:30 1396/01/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
3
8
خطا
3
0
آفساید
1
4
ضربه آزاد
10
5
موقعیت گل
3
52
٪ مالکیت توپ
48
0
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
2
2
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
2
15
پرتاب دستی
8
2
کرنر
4
17
خطا
8
0
آفساید
1
10
ضربه آزاد
19
7
موقعیت گل
7
48
٪ مالکیت توپ
52
1
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
2
3
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
3
26
پرتاب دستی
18
1
کرنر
1
9
خطا
5
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
9
2
موقعیت گل
4
44
٪ مالکیت توپ
56
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
0
1
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
1
11
پرتاب دستی
10

بازی های رودرروی بولیوی و آرژانتین

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

آرژانتین

2
1

بولیوی

23:30
1399/07/22
کوپا آمریکا گروه D

بولیوی

0
3

آرژانتین

06:30
1395/03/26
جام جهانی مقدماتی آمریکای جنوبی

بولیوی

0
2

آرژانتین

04:00
1395/01/11
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

بولیوی

0
2

آرژانتین

04:00
1395/01/11

ویدیوهای بازی بولیوی و آرژانتین

اخبار بازی