بازی آرژانتین - پرتغال

جام جهانی فوتسال نیمه نهایی

آرژانتین

5 2

پرتغال

03:30 1395/07/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی آرژانتین و پرتغال

جام جهانی فوتسال فینال

پرتغال

2
1

آرژانتین

20:30
1400/07/11