حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی خیخون - رئال‌سوسیداد

بین المللی دوستانه باشگاهی

خیخون

2 1

رئال‌سوسیداد

19:30 1395/07/15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی خیخون و رئال‌سوسیداد

بین المللی دوستانه باشگاهی

خیخون

2
2

رئال‌سوسیداد

21:30
1396/05/21
اسپانیا لالیگا

خیخون

1
3

رئال‌سوسیداد

23:15
1396/01/21
اسپانیا لالیگا

رئال‌سوسیداد

3
1

خیخون

21:00
1395/08/30
اسپانیا لالیگا

رئال‌سوسیداد

1
5

خیخون

23:00
1394/11/02