بازی بارسلونا - اسپانیول

بین المللی دوستانه باشگاهی

بارسلونا

0 1

اسپانیول

23:00 1395/08/04
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
0
10
ضربه آزاد
8
2
موقعیت گل
1
61
٪ مالکیت توپ
39
2
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
1
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
1
9
پرتاب دستی
11
2
کرنر
1
16
ضربه آزاد
14
7
موقعیت گل
4
61
٪ مالکیت توپ
39
3
کارت زرد
3
2
نجات دروازه
2
5
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
3
19
پرتاب دستی
16
2
کرنر
1
6
ضربه آزاد
6
5
موقعیت گل
3
61
٪ مالکیت توپ
39
1
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
1
4
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
2
10
پرتاب دستی
5

بازی های رودرروی بارسلونا و اسپانیول

اسپانیا لالیگا

اسپانیول

0
1

بارسلونا

00:30
1399/04/19
اسپانیا لالیگا

بارسلونا

2
2

اسپانیول

23:30
1398/10/14
اسپانیا لالیگا

اسپانیول

0
2

بارسلونا

19:45
1398/01/10
اسپانیا لالیگا

بارسلونا

4
0

اسپانیول

23:15
1397/09/17
بین المللی دوستانه باشگاهی

اسپانیول

0
0

بارسلونا

21:15
1396/12/16