بازی پاری سن ژرمن - بارسلونا

لیگ قهرمانان اروپا یک هشتم نهایی

پاری سن ژرمن

4 0

بارسلونا

23:15 1395/11/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
3
خطا
3
0
آفساید
1
4
ضربه آزاد
3
11
موقعیت گل
2
43
٪ مالکیت توپ
57
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
5
3
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
0
7
شوت داخل چارچوب
1
5
پرتاب دستی
6
2
کرنر
4
14
خطا
11
0
آفساید
3
14
ضربه آزاد
14
16
موقعیت گل
6
43
٪ مالکیت توپ
57
1
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
6
4
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
4
10
شوت داخل چارچوب
1
13
پرتاب دستی
18
0
کرنر
2
11
خطا
8
0
آفساید
2
10
ضربه آزاد
11
5
موقعیت گل
4
43
٪ مالکیت توپ
57
0
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
0
8
پرتاب دستی
12

بازی های رودرروی پاری سن ژرمن و بارسلونا

لیگ قهرمانان اروپا یک هشتم نهایی

بارسلونا

1
1

پاری سن ژرمن

23:30
1399/12/20
لیگ قهرمانان اروپا یک هشتم نهایی

پاری سن ژرمن

4
1

بارسلونا

23:30
1399/11/28
لیگ قهرمانان اروپا یک هشتم نهایی

پاری سن ژرمن

1
6

بارسلونا

23:15
1395/12/18
لیگ قهرمانان اروپا يک چهارم نهايي

پاری سن ژرمن

0
2

بارسلونا

23:15
1394/02/01

ویدیوهای بازی پاری سن ژرمن و بارسلونا

اخبار بازی