بازی بارسلونا - پاری سن ژرمن

لیگ قهرمانان اروپا یک هشتم نهایی

بارسلونا

6 1

پاری سن ژرمن

23:15 1395/12/18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
2
10
خطا
9
2
آفساید
3
10
ضربه آزاد
12
7
موقعیت گل
2
64
٪ مالکیت توپ
36
2
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
1
12
پرتاب دستی
10
6
کرنر
4
16
خطا
25
3
آفساید
5
26
ضربه آزاد
18
17
موقعیت گل
7
66
٪ مالکیت توپ
34
5
کارت زرد
5
2
نجات دروازه
1
5
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
3
7
شوت داخل چارچوب
3
25
پرتاب دستی
13
2
کرنر
2
6
خطا
16
1
آفساید
2
16
ضربه آزاد
6
10
موقعیت گل
5
68
٪ مالکیت توپ
32
3
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
1
4
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
2
13
پرتاب دستی
3

بازی های رودرروی بارسلونا و پاری سن ژرمن

لیگ قهرمانان اروپا یک هشتم نهایی

بارسلونا

1
1

پاری سن ژرمن

23:30
1399/12/20
لیگ قهرمانان اروپا یک هشتم نهایی

پاری سن ژرمن

4
1

بارسلونا

23:30
1399/11/28
لیگ قهرمانان اروپا یک هشتم نهایی

بارسلونا

0
4

پاری سن ژرمن

23:15
1395/11/26
لیگ قهرمانان اروپا يک چهارم نهايي

پاری سن ژرمن

0
2

بارسلونا

23:15
1394/02/01

اخبار بازی