بازی استوک‌سیتی - اورتون

انگلیس لیگ برتر (هفته 23)

استوک‌سیتی

1 1

اورتون

23:30 1395/11/13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
4
10
خطا
6
0
آفساید
2
6
ضربه آزاد
11
5
موقعیت گل
9
52
٪ مالکیت توپ
48
0
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
3
1
شوت خارج از چارچوب
5
4
شوت داخل چارچوب
1
5
کرنر
5
21
خطا
12
1
آفساید
3
14
ضربه آزاد
23
14
موقعیت گل
14
47
٪ مالکیت توپ
53
1
کارت زرد
0
4
نجات دروازه
6
2
شوت دفع شده
3
5
شوت خارج از چارچوب
6
7
شوت داخل چارچوب
5
3
کرنر
1
11
خطا
6
1
آفساید
1
8
ضربه آزاد
12
9
موقعیت گل
5
42
٪ مالکیت توپ
58
1
کارت زرد
0
4
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
4

بازی های رودرروی استوک‌سیتی و اورتون

انگلیس لیگ برتر

اورتون

2
1

استوک‌سیتی

18:30
1396/12/26
انگلیس لیگ برتر

استوک‌سیتی

0
1

اورتون

18:30
1396/05/21
انگلیس لیگ برتر

استوک‌سیتی

0
1

اورتون

18:30
1395/06/06
انگلیس لیگ برتر

اورتون

3
0

استوک‌سیتی

18:30
1394/11/17