بازی وست برومویچ - آرسنال

انگلیس لیگ برتر (هفته 29)

وست برومویچ

3 1

آرسنال

16:00 1395/12/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
0
4
خطا
3
2
آفساید
0
3
ضربه آزاد
6
6
موقعیت گل
5
21
٪ مالکیت توپ
79
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
2
4
کرنر
5
5
خطا
6
2
آفساید
1
7
ضربه آزاد
7
12
موقعیت گل
11
23
٪ مالکیت توپ
77
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
5
1
شوت دفع شده
5
3
شوت خارج از چارچوب
4
8
شوت داخل چارچوب
2
1
کرنر
5
1
خطا
3
0
آفساید
1
4
ضربه آزاد
1
6
موقعیت گل
6
25
٪ مالکیت توپ
75
0
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی وست برومویچ و آرسنال

جام اتحادیه انگلیس EFL Cup

آرسنال

6
0

وست برومویچ

23:30
1400/06/03
انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

1
3

آرسنال

22:30
1400/02/19
انگلیس لیگ برتر

آرسنال

4
0

وست برومویچ

23:30
1399/10/13
انگلیس لیگ برتر

آرسنال

1
1

وست برومویچ

20:00
1396/10/10
انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

0
2

آرسنال

22:30
1396/07/03

اخبار بازی