بازی استوک‌سیتی - هال سیتی

انگلیس لیگ برتر (هفته 33)

استوک‌سیتی

3 1

هال سیتی

18:30 1396/01/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
4
4
خطا
1
3
آفساید
3
3
ضربه آزاد
7
7
موقعیت گل
7
45
٪ مالکیت توپ
55
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
3
4
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
1
3
کرنر
7
12
خطا
5
4
آفساید
3
7
ضربه آزاد
16
14
موقعیت گل
14
45
٪ مالکیت توپ
55
0
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
1
4
شوت دفع شده
5
6
شوت خارج از چارچوب
6
4
شوت داخل چارچوب
3
2
کرنر
3
8
خطا
4
1
آفساید
0
4
ضربه آزاد
9
7
موقعیت گل
7
45
٪ مالکیت توپ
55
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی استوک‌سیتی و هال سیتی

چمپیونشیپ Championship

هال سیتی

1
5

استوک‌سیتی

18:30
1398/12/17
چمپیونشیپ Championship

استوک‌سیتی

1
2

هال سیتی

18:30
1398/09/16
چمپیونشیپ Championship

استوک‌سیتی

0
2

هال سیتی

18:30
1397/11/13
انگلیس لیگ برتر

استوک‌سیتی

2
0

هال سیتی

17:30
1395/08/01