بازی ساندرلند - وستهام

انگلیس لیگ برتر (هفته 33)

ساندرلند

2 2

وستهام

18:30 1396/01/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
0
8
خطا
5
2
آفساید
0
5
ضربه آزاد
10
7
موقعیت گل
5
43
٪ مالکیت توپ
57
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
2
8
کرنر
1
14
خطا
10
2
آفساید
0
10
ضربه آزاد
16
14
موقعیت گل
7
47
٪ مالکیت توپ
53
1
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
2
4
شوت دفع شده
2
6
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
3
3
کرنر
1
6
خطا
5
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
6
7
موقعیت گل
2
51
٪ مالکیت توپ
49
0
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
0
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی ساندرلند و وستهام

انگلیس لیگ برتر

ساندرلند

0
1

وستهام

17:30
1395/08/01
انگلیس لیگ برتر

ساندرلند

0
1

وستهام

16:15
1394/12/08
انگلیس لیگ برتر

وستهام

2
2

ساندرلند

17:30
1394/07/11
انگلیس ليگ برتر

ساندرلند

0
1

وستهام

21:00
1394/01/01