بازی تاتنهام - بورنموث

انگلیس لیگ برتر (هفته 33)

تاتنهام

4 0

بورنموث

16:00 1396/01/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
1
5
خطا
3
2
آفساید
1
4
ضربه آزاد
7
8
موقعیت گل
1
69
٪ مالکیت توپ
31
0
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
1
5
شوت داخل چارچوب
0
13
کرنر
1
8
خطا
10
3
آفساید
2
12
ضربه آزاد
11
25
موقعیت گل
5
69
٪ مالکیت توپ
31
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
10
9
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
3
14
شوت داخل چارچوب
1
8
کرنر
0
3
خطا
7
1
آفساید
1
8
ضربه آزاد
4
17
موقعیت گل
4
69
٪ مالکیت توپ
31
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
7
7
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
2
9
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی تاتنهام و بورنموث

انگلیس لیگ برتر

تاتنهام

0
0

بورنموث

21:30
1399/04/19
انگلیس لیگ برتر

بورنموث

2
3

تاتنهام

18:30
1398/09/09
انگلیس لیگ برتر

تاتنهام

0
1

بورنموث

16:00
1398/02/14
انگلیس لیگ برتر

بورنموث

0
5

تاتنهام

18:30
1397/10/05
انگلیس لیگ برتر

تاتنهام

4
1

بورنموث

19:30
1396/12/20

ویدیوهای بازی تاتنهام و بورنموث