حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اورتون - برنلی

انگلیس لیگ برتر (هفته 33)

اورتون

3 1

برنلی

18:30 1396/01/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
4
8
خطا
9
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
8
13
موقعیت گل
8
65
٪ مالکیت توپ
35
1
کارت زرد
0
4
نجات دروازه
3
5
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
4
6
کرنر
7
15
خطا
14
3
آفساید
0
13
ضربه آزاد
16
29
موقعیت گل
13
63
٪ مالکیت توپ
37
2
کارت زرد
0
5
نجات دروازه
4
13
شوت دفع شده
3
9
شوت خارج از چارچوب
4
7
شوت داخل چارچوب
6
2
کرنر
3
7
خطا
5
3
آفساید
0
4
ضربه آزاد
8
16
موقعیت گل
5
61
٪ مالکیت توپ
39
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
8
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی اورتون و برنلی

انگلیس لیگ برتر

اورتون

5
1

برنلی

18:30
1397/10/05
انگلیس لیگ برتر

اورتون

1
2

برنلی

16:00
1396/12/12
انگلیس لیگ برتر

برنلی

1
0

اورتون

16:45
1396/07/09
انگلیس لیگ برتر

اورتون

1
2

برنلی

17:30
1395/08/01