بازی کریستال پالاس - لسترسیتی

انگلیس لیگ برتر (هفته 33)

کریستال پالاس

2 2

لسترسیتی

18:30 1396/01/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
1
5
خطا
10
0
آفساید
0
10
ضربه آزاد
5
7
موقعیت گل
1
63
٪ مالکیت توپ
37
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
1
8
کرنر
5
10
خطا
16
0
آفساید
0
16
ضربه آزاد
10
15
موقعیت گل
6
58
٪ مالکیت توپ
42
0
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
2
5
شوت دفع شده
2
6
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
2
3
کرنر
4
5
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
5
8
موقعیت گل
5
52
٪ مالکیت توپ
48
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی کریستال پالاس و لسترسیتی

انگلیس لیگ برتر

لسترسیتی

1
1

کریستال پالاس

18:30
1399/10/08
انگلیس لیگ برتر

کریستال پالاس

0
3

لسترسیتی

18:30
1399/04/14
انگلیس لیگ برتر

لسترسیتی

2
0

کریستال پالاس

17:30
1398/08/12
انگلیس لیگ برتر

کریستال پالاس

4
1

لسترسیتی

21:00
1397/12/04
انگلیس لیگ برتر

لسترسیتی

0
1

کریستال پالاس

18:30
1397/09/24

ویدیوهای بازی کریستال پالاس و لسترسیتی