بازی وست برومویچ - لیورپول

انگلیس لیگ برتر (هفته 33)

وست برومویچ

0 1

لیورپول

17:00 1396/01/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
9
خطا
3
2
آفساید
1
4
ضربه آزاد
11
5
موقعیت گل
6
29
٪ مالکیت توپ
71
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
2
4
کرنر
4
15
خطا
9
6
آفساید
2
11
ضربه آزاد
21
7
موقعیت گل
15
36
٪ مالکیت توپ
64
3
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
4
5
شوت خارج از چارچوب
9
2
شوت داخل چارچوب
2
3
کرنر
3
6
خطا
6
4
آفساید
1
7
ضربه آزاد
10
2
موقعیت گل
9
43
٪ مالکیت توپ
57
2
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
-1
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
6
1
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی وست برومویچ و لیورپول

انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

1
1

لیورپول

20:00
1399/10/07
انگلیس لیگ برتر

لیورپول

2
2

وست برومویچ

16:00
1397/02/01
جام حذفی انگلیس یک شانزدهم نهایی

وست برومویچ

3
2

لیورپول

23:15
1396/11/07
انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

0
0

لیورپول

23:30
1396/09/22

ویدیوهای بازی وست برومویچ و لیورپول

اخبار بازی