حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اینتر - اودینزه

ایتالیا سری آ (هفته 38)

اینتر

5 2

اودینزه

23:15 1396/03/07
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
1
6
خطا
0
1
آفساید
1
2
ضربه آزاد
7
8
موقعیت گل
5
63
٪ مالکیت توپ
37
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
1
6
کرنر
7
15
خطا
1
2
آفساید
1
2
ضربه آزاد
17
17
موقعیت گل
17
59
٪ مالکیت توپ
41
2
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
4
8
شوت خارج از چارچوب
9
6
شوت داخل چارچوب
4
2
کرنر
6
9
خطا
1
1
آفساید
0
0
ضربه آزاد
10
9
موقعیت گل
12
55
٪ مالکیت توپ
45
2
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
3
شوت دفع شده
3
4
شوت خارج از چارچوب
6
2
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی اینتر و اودینزه

ایتالیا سری آ

اودینزه

0
1

اینتر

23:15
1398/06/23
ایتالیا سری آ

اینتر

0
0

اودینزه

23:00
1398/02/14
ایتالیا سری آ

اودینزه

0
1

اینتر

20:30
1397/09/24
ایتالیا سری آ

اینتر

4
0

اودینزه

15:00
1397/02/16
ایتالیا سری آ

اودینزه

3
1

اینتر

17:30
1396/09/25

ویدیوهای بازی اینتر و اودینزه