حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی پیشگامان کویر - آلومینیوم‌المهدی

والیبال ليگ برتر (هفته 2 )
3 30 25 25

پیشگامان کویر

0 28 21 20

آلومینیوم‌المهدی

17:00 1390/08/01

بازی های رودرروی پیشگامان کویر و آلومینیوم‌المهدی

والیبال ليگ برتر

پیشگامان کویر

2
3

آلومینیوم‌المهدی

16:00
1391/09/26
والیبال ليگ برتر

آلومینیوم‌المهدی

1
3

پیشگامان کویر

17:00
1391/07/26
والیبال ليگ برتر

پیشگامان کویر

3
0

آلومینیوم‌المهدی

17:00
1390/10/28