حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ساحل عاج - اوگاندا

دوستانه ملی بین المللی

ساحل عاج

3 0

اوگاندا

16:30 1395/10/22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
1
5
خطا
2
3
آفساید
1
3
ضربه آزاد
8
4
موقعیت گل
2
62
٪ مالکیت توپ
38
1
نجات دروازه
0
4
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
1
8
پرتاب دستی
18
6
کرنر
2
11
خطا
7
3
آفساید
1
8
ضربه آزاد
14
9
موقعیت گل
5
61
٪ مالکیت توپ
39
2
نجات دروازه
0
6
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
2
15
پرتاب دستی
21
2
کرنر
1
6
خطا
5
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
6
5
موقعیت گل
3
60
٪ مالکیت توپ
40
1
نجات دروازه
0
2
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
1
7
پرتاب دستی
3

بازی های رودرروی ساحل عاج و اوگاندا

دوستانه ملی بین المللی

اوگاندا

1
0

ساحل عاج

17:00
1398/03/25