حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی رژيم اشغالگر قدس - مولداوی

دوستانه ملی بین المللی (هفته 1)

رژيم اشغالگر قدس

1 1

مولداوی

22:00 1396/03/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
0
14
ضربه آزاد
4
7
موقعیت گل
3
63
٪ مالکیت توپ
37
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
3
4
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
0
23
پرتاب دستی
17
8
کرنر
1
20
ضربه آزاد
10
17
موقعیت گل
7
61
٪ مالکیت توپ
39
2
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
7
9
شوت خارج از چارچوب
5
8
شوت داخل چارچوب
2
40
پرتاب دستی
28
4
کرنر
1
6
ضربه آزاد
6
10
موقعیت گل
4
59
٪ مالکیت توپ
41
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
4
5
شوت خارج از چارچوب
2
5
شوت داخل چارچوب
2
17
پرتاب دستی
11