بازی پرو - پاراگوئه

دوستانه ملی بین المللی (هفته 1)

پرو

1 0

پاراگوئه

01:30 1396/03/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
3
9
خطا
11
0
آفساید
1
10
ضربه آزاد
6
0
موقعیت گل
4
46
٪ مالکیت توپ
54
2
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
2
0
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
1
4
کرنر
4
20
خطا
18
1
آفساید
1
20
ضربه آزاد
20
9
موقعیت گل
8
54
٪ مالکیت توپ
46
2
کارت زرد
3
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
4
5
شوت داخل چارچوب
1
4
کرنر
1
11
خطا
7
1
آفساید
0
10
ضربه آزاد
14
9
موقعیت گل
4
62
٪ مالکیت توپ
38
0
کارت زرد
1
0
کارت قرمز
1
0
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی پرو و پاراگوئه

کوپا آمريکا یک چهارم نهایی

پاراگوئه

3
3

پرو

01:30
1400/04/12
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

پرو

2
2

پاراگوئه

02:00
1399/07/18
دوستانه ملی بین المللی

پاراگوئه

0
1

پرو

04:30
1398/01/03
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

پرو

4
1

پاراگوئه

03:00
1395/08/21