بازی برزیل - آرژانتین

دوستانه ملی بین المللی (هفته 1)

برزیل

0 1

آرژانتین

14:35 1396/03/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
3
8
خطا
5
1
آفساید
4
9
ضربه آزاد
9
5
موقعیت گل
6
33
٪ مالکیت توپ
67
0
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
4
3
کرنر
6
20
خطا
16
3
آفساید
5
21
ضربه آزاد
23
13
موقعیت گل
9
39
٪ مالکیت توپ
61
2
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
2
4
شوت دفع شده
2
7
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
5
2
کرنر
3
12
خطا
11
2
آفساید
1
12
ضربه آزاد
14
8
موقعیت گل
3
45
٪ مالکیت توپ
55
2
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی برزیل و آرژانتین

کوپا آمريکا فینال

برزیل

0
1

آرژانتین

04:30
1400/04/20
دوستانه ملی بین المللی

آرژانتین

1
0

برزیل

20:30
1398/08/24
کوپا آمريکا نیمه نهایی

آرژانتین

0
2

برزیل

05:00
1398/04/12
دوستانه ملی بین المللی

آرژانتین

0
1

برزیل

21:30
1397/07/24

اخبار بازی