بازی اورتون - استوک‌سیتی

انگلیس لیگ برتر (هفته 1)

اورتون

1 0

استوک‌سیتی

18:30 1396/05/21
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
4
6
خطا
4
2
آفساید
3
7
ضربه آزاد
8
4
موقعیت گل
4
64
٪ مالکیت توپ
36
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
0
6
کرنر
7
13
خطا
10
2
آفساید
6
16
ضربه آزاد
15
9
موقعیت گل
9
62
٪ مالکیت توپ
38
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
6
4
شوت داخل چارچوب
1
4
کرنر
3
7
خطا
6
0
آفساید
3
9
ضربه آزاد
7
5
موقعیت گل
5
60
٪ مالکیت توپ
40
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی اورتون و استوک‌سیتی

انگلیس لیگ برتر

اورتون

2
1

استوک‌سیتی

18:30
1396/12/26
انگلیس لیگ برتر

اورتون

1
1

استوک‌سیتی

23:30
1395/11/13
انگلیس لیگ برتر

استوک‌سیتی

0
1

اورتون

18:30
1395/06/06
انگلیس لیگ برتر

اورتون

3
0

استوک‌سیتی

18:30
1394/11/17

اخبار بازی