بازی آرسنال - وست برومویچ

انگلیس لیگ برتر (هفته 6)

آرسنال

2 0

وست برومویچ

22:30 1396/07/03
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
3
4
خطا
7
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
4
5
موقعیت گل
7
67
٪ مالکیت توپ
33
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
3
7
کرنر
4
8
خطا
17
0
آفساید
0
16
ضربه آزاد
8
16
موقعیت گل
7
69
٪ مالکیت توپ
31
1
کارت زرد
4
3
نجات دروازه
4
4
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
3
6
شوت داخل چارچوب
3
5
کرنر
1
4
خطا
10
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
4
11
موقعیت گل
0
71
٪ مالکیت توپ
29
0
کارت زرد
3
0
نجات دروازه
3
4
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
0
4
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی آرسنال و وست برومویچ

جام اتحادیه انگلیس EFL Cup

آرسنال

6
0

وست برومویچ

23:30
1400/06/03
انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

1
3

آرسنال

22:30
1400/02/19
انگلیس لیگ برتر

آرسنال

4
0

وست برومویچ

23:30
1399/10/13
انگلیس لیگ برتر

آرسنال

1
1

وست برومویچ

20:00
1396/10/10

ویدیوهای بازی آرسنال و وست برومویچ

اخبار بازی