بازی وست برومویچ - چلسی

انگلیس لیگ برتر (هفته 12)

وست برومویچ

0 4

چلسی

18:30 1396/08/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
2
خطا
6
2
آفساید
0
6
ضربه آزاد
5
3
موقعیت گل
6
39
٪ مالکیت توپ
61
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
4
3
کرنر
4
13
خطا
12
3
آفساید
1
13
ضربه آزاد
16
7
موقعیت گل
11
38
٪ مالکیت توپ
62
2
کارت زرد
3
3
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
7
1
کرنر
3
11
خطا
6
1
آفساید
1
7
ضربه آزاد
11
4
موقعیت گل
5
37
٪ مالکیت توپ
63
2
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی وست برومویچ و چلسی

انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

5
2

چلسی

16:00
1400/01/14
انگلیس لیگ برتر

چلسی

3
3

وست برومویچ

20:00
1399/07/05
انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

0
3

چلسی

23:30
1396/11/23
انگلیس لیگ برتر

چلسی

1
0

وست برومویچ

23:30
1396/02/22

اخبار بازی