بازی اورتون - هادرسفیلد

انگلیس لیگ برتر (هفته 15)

اورتون

2 0

هادرسفیلد

18:30 1396/09/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
2
7
خطا
5
1
آفساید
0
5
ضربه آزاد
8
2
موقعیت گل
2
42
٪ مالکیت توپ
58
2
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
2
2
کرنر
5
12
خطا
9
1
آفساید
0
9
ضربه آزاد
13
6
موقعیت گل
5
47
٪ مالکیت توپ
53
2
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
3
2
کرنر
3
5
خطا
4
0
آفساید
0
4
ضربه آزاد
5
4
موقعیت گل
3
52
٪ مالکیت توپ
48
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی اورتون و هادرسفیلد

جام اتحادیه انگلیس EFL Cup

اورتون

2
1

هادرسفیلد

23:15
1400/06/02
انگلیس لیگ برتر

اورتون

1
0

هادرسفیلد

23:15
1397/11/09
انگلیس لیگ برتر

هادرسفیلد

1
1

اورتون

18:30
1397/06/10
انگلیس لیگ برتر

اورتون

2
0

هادرسفیلد

18:30
1397/02/08