حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی فاینورد - ویلم تیلبورگ

هلند اردیویسه (هفته 3)

فاینورد

5 0

ویلم تیلبورگ

15:00 1396/06/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
7
کرنر
1
5
خطا
7
0
آفساید
1
8
ضربه آزاد
6
10
موقعیت گل
2
71
٪ مالکیت توپ
29
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
2
6
شوت داخل چارچوب
0
11
کرنر
1
9
خطا
10
1
آفساید
2
11
ضربه آزاد
11
16
موقعیت گل
4
69
٪ مالکیت توپ
31
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
2
8
شوت داخل چارچوب
1
4
کرنر
0
4
خطا
3
1
آفساید
1
3
ضربه آزاد
5
6
موقعیت گل
2
67
٪ مالکیت توپ
33
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی فاینورد و ویلم تیلبورگ

هلند اردیویسه

فاینورد

1
0

ویلم تیلبورگ

19:15
1398/06/10
هلند اردیویسه

ویلم تیلبورگ

3
2

فاینورد

22:15
1397/12/25
هلند اردیویسه

فاینورد

1
1

ویلم تیلبورگ

16:00
1397/07/15
هلند اردیویسه

فاینورد

5
1

ویلم تیلبورگ

23:15
1397/01/29

ویدیوهای بازی فاینورد و ویلم تیلبورگ