بازی چلسی - وست برومویچ

انگلیس لیگ برتر (هفته 27)

چلسی

3 0

وست برومویچ

23:30 1396/11/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
4
4
خطا
8
0
آفساید
2
10
ضربه آزاد
4
12
موقعیت گل
5
55
٪ مالکیت توپ
45
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
3
5
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
5
4
شوت داخل چارچوب
0
8
کرنر
7
11
خطا
11
1
آفساید
3
14
ضربه آزاد
12
20
موقعیت گل
8
57
٪ مالکیت توپ
43
0
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
5
6
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
7
8
شوت داخل چارچوب
1
4
کرنر
3
7
خطا
3
1
آفساید
1
4
ضربه آزاد
8
8
موقعیت گل
3
59
٪ مالکیت توپ
41
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی چلسی و وست برومویچ

انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

5
2

چلسی

16:00
1400/01/14
انگلیس لیگ برتر

چلسی

3
3

وست برومویچ

20:00
1399/07/05
انگلیس لیگ برتر

چلسی

4
0

وست برومویچ

18:30
1396/08/27
انگلیس لیگ برتر

چلسی

1
0

وست برومویچ

23:30
1396/02/22

ویدیوهای بازی چلسی و وست برومویچ

اخبار بازی