بازی هادرسفیلد - اورتون

انگلیس لیگ برتر (هفته 36)

هادرسفیلد

0 2

اورتون

18:30 1397/02/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
3
4
خطا
4
0
آفساید
0
4
ضربه آزاد
4
6
موقعیت گل
3
49
٪ مالکیت توپ
51
0
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
1
4
کرنر
3
9
خطا
8
1
آفساید
3
11
ضربه آزاد
10
9
موقعیت گل
7
54
٪ مالکیت توپ
46
1
کارت زرد
0
3
نجات دروازه
2
5
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
5
3
کرنر
0
5
خطا
4
1
آفساید
3
7
ضربه آزاد
6
3
موقعیت گل
4
59
٪ مالکیت توپ
41
1
کارت زرد
0
3
نجات دروازه
0
3
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
0
0
شوت داخل چارچوب
4

بازی های رودرروی هادرسفیلد و اورتون

جام اتحادیه انگلیس EFL Cup

اورتون

2
1

هادرسفیلد

23:15
1400/06/02
انگلیس لیگ برتر

اورتون

1
0

هادرسفیلد

23:15
1397/11/09
انگلیس لیگ برتر

هادرسفیلد

1
1

اورتون

18:30
1397/06/10
انگلیس لیگ برتر

هادرسفیلد

0
2

اورتون

18:30
1396/09/11