بازی آژاکس - پائوک

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

آژاکس

4 2

پائوک

22:30 1396/04/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی آژاکس و پائوک

لیگ قهرمانان اروپا پلی‌آف لیگ قهرمانان اروپا

پائوک

2
3

آژاکس

23:00
1398/05/22
لیگ قهرمانان اروپا پلی‌آف لیگ قهرمانان اروپا

آژاکس

2
2

پائوک

21:30
1398/05/15
لیگ قهرمانان اروپا پلی آف

آژاکس

2
1

پائوک

23:00
1395/05/13
لیگ قهرمانان اروپا پلی آف

پائوک

1
1

آژاکس

23:15
1395/05/05