حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی مارسی - اسپورتینگ

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

مارسی

2 1

اسپورتینگ

21:30 1396/04/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی مارسی و اسپورتینگ

بین المللی دوستانه باشگاهی

مارسی

1
1

اسپورتینگ

00:00
1397/05/07