بازی والنسین - رنس

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

والنسین

0 0

رنس

21:30 1396/04/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی والنسین و رنس

بین المللی دوستانه باشگاهی

رنس

1
0

والنسین

20:30
1400/04/26
جام حذفی فرانسه Coupe de France

والنسین

4
3

رنس

21:00
1399/11/21
بین المللی دوستانه باشگاهی

والنسین

1
2

رنس

17:30
1397/07/20
فرانسه لوشامپيونه

والنسین

1
3

رنس

22:30
1392/12/10