حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ناپولی - کیه وو

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

ناپولی

1 1

کیه وو

23:30 1396/04/31
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی ناپولی و کیه وو

ایتالیا سری آ

ناپولی

3
1

کیه وو

20:30
1398/01/25
ایتالیا سری آ

کیه وو

0
0

ناپولی

17:30
1397/09/04
بین المللی دوستانه باشگاهی

کیه وو

0
2

ناپولی

23:30
1397/05/07
ایتالیا سری آ

کیه وو

1
2

ناپولی

17:30
1397/01/19
ایتالیا سری آ

ناپولی

0
0

کیه وو

17:30
1396/08/14