بازی خیمناستیک - بارسلونا

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

خیمناستیک

1 1

بارسلونا

22:30 1396/05/13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی خیمناستیک و بارسلونا

بین المللی دوستانه باشگاهی

خیمناستیک

0
4

بارسلونا

21:30
1400/04/30
بین المللی دوستانه باشگاهی

خیمناستیک

1
3

بارسلونا

21:30
1399/06/22

ویدیوهای بازی خیمناستیک و بارسلونا