بازی سویا - آاس رم

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

سویا

2 1

آاس رم

00:30 1396/05/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی سویا و آاس رم

بین المللی دوستانه باشگاهی

سویا

0
0

آاس رم

21:00
1400/05/09
لیگ اروپا یک هشتم نهایی

آاس رم

0
2

سویا

21:25
1399/05/16
بین المللی دوستانه باشگاهی

سویا

4
6

آاس رم

22:30
1394/05/23

ویدیوهای بازی سویا و آاس رم