حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی رئال‌سوسیداد - خیخون

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

رئال‌سوسیداد

2 2

خیخون

21:30 1396/05/21
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی رئال‌سوسیداد و خیخون

اسپانیا لالیگا

خیخون

1
3

رئال‌سوسیداد

23:15
1396/01/21
اسپانیا لالیگا

رئال‌سوسیداد

3
1

خیخون

21:00
1395/08/30
بین المللی دوستانه باشگاهی

رئال‌سوسیداد

1
2

خیخون

19:30
1395/07/15
اسپانیا لالیگا

رئال‌سوسیداد

1
5

خیخون

23:00
1394/11/02