بازی رئال‌مادرید - بارسلونا

اسپانیا سوپر کاپ

رئال‌مادرید

2 0

بارسلونا

01:30 1396/05/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
4
خطا
6
0
آفساید
1
7
ضربه آزاد
4
10
موقعیت گل
1
55
٪ مالکیت توپ
45
0
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
0
6
کرنر
3
10
خطا
12
4
آفساید
2
14
ضربه آزاد
14
14
موقعیت گل
12
53
٪ مالکیت توپ
47
0
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
4
7
شوت خارج از چارچوب
5
5
شوت داخل چارچوب
3
3
کرنر
2
6
خطا
6
4
آفساید
1
7
ضربه آزاد
10
4
موقعیت گل
11
51
٪ مالکیت توپ
49
0
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
4
2
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی رئال‌مادرید و بارسلونا

اسپانیا لالیگا

بارسلونا

1
2

رئال‌مادرید

23:30
1400/01/21
اسپانیا لالیگا

رئال‌مادرید

3
1

بارسلونا

17:30
1399/08/03
اسپانیا لالیگا

بارسلونا

0
2

رئال‌مادرید

23:30
1398/12/11
اسپانیا لالیگا

رئال‌مادرید

0
0

بارسلونا

22:30
1398/09/27
اسپانیا لالیگا

بارسلونا

1
0

رئال‌مادرید

23:15
1397/12/11

اخبار بازی