بازی سلتیک - پاری سن ژرمن

لیگ قهرمانان اروپا گروه B (هفته 1)

سلتیک

0 5

پاری سن ژرمن

23:15 1396/06/21
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
3
خطا
3
0
آفساید
1
4
ضربه آزاد
2
3
موقعیت گل
4
29
٪ مالکیت توپ
71
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
4
5
پرتاب دستی
9
3
کرنر
4
5
خطا
5
2
آفساید
1
6
ضربه آزاد
6
6
موقعیت گل
10
31
٪ مالکیت توپ
69
2
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
6
12
پرتاب دستی
16
1
کرنر
3
2
خطا
2
2
آفساید
0
2
ضربه آزاد
4
3
موقعیت گل
6
33
٪ مالکیت توپ
67
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
2
7
پرتاب دستی
7

بازی های رودرروی سلتیک و پاری سن ژرمن

بین المللی دوستانه باشگاهی

سلتیک

0
4

پاری سن ژرمن

21:30
1399/04/31
لیگ قهرمانان اروپا گروه B

سلتیک

1
7

پاری سن ژرمن

23:15
1396/09/01

اخبار بازی