بازی پاری سن ژرمن - سلتیک

لیگ قهرمانان اروپا گروه B (هفته 1)

پاری سن ژرمن

7 1

سلتیک

23:15 1396/09/01
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
2
خطا
6
4
آفساید
0
6
ضربه آزاد
6
8
موقعیت گل
3
61
٪ مالکیت توپ
39
0
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
2
5
شوت داخل چارچوب
1
14
پرتاب دستی
5
5
کرنر
2
8
خطا
7
5
آفساید
0
7
ضربه آزاد
14
23
موقعیت گل
7
61
٪ مالکیت توپ
39
0
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
2
11
شوت خارج از چارچوب
4
10
شوت داخل چارچوب
1
20
پرتاب دستی
13
3
کرنر
1
6
خطا
1
1
آفساید
0
1
ضربه آزاد
8
15
موقعیت گل
4
61
٪ مالکیت توپ
39
0
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
2
8
شوت خارج از چارچوب
2
5
شوت داخل چارچوب
0
6
پرتاب دستی
8

بازی های رودرروی پاری سن ژرمن و سلتیک

بین المللی دوستانه باشگاهی

سلتیک

0
4

پاری سن ژرمن

21:30
1399/04/31
لیگ قهرمانان اروپا گروه B

پاری سن ژرمن

5
0

سلتیک

23:15
1396/06/21

اخبار بازی